Vytisknout

Certifikát kvality - ISO 9001:2008

Mezinárodně platná norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO), jejímž cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality. ISO 9001:2008 je poslední verzí normy, vydané a platné od 14. listopadu 2008. Certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, zaručuje, že systém řízení kvality je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO 9001.
 
Její požadavky jsou založeny na následujících osmi podstatách řízení:
  • organizace se orientuje na zákazníka
  • schopnost vést
  • angažovanost lidí
  • zajištění procesního přístupu
  • systematický přístupu k řízení
  • konkrétní přístup k rozhodování
  • vzájemně prospěšný vztah s dodavateli
  • neustálé zlepšování